Tävlingsinbjudan

TÄVLINGSINBJUDAN

FM I STAFETTORIENTERING FÖR GRUPPERNA R1 OCH R2 I HÄLVÄLÄ, HOLLOLA DEN 10.9.2023

Klasser och sträckor

R1: H21, H20, H18, H16, D21, D20, D18 ja D16.
R2: H35, H45, H50, H55, H60, H70, H75, H80, D35, D45, D50, D55, D60 ja D70.

Alla klasser har tre sträckor med banlängder som uppfyller SSL:s direktiv. Gaffling förekommer i samtliga klasser för sträckorna 1-3. I klasserna H21 och D21 är FM-stafett en deltävling i Viestiliiga.

Deltaganderätt

Föreningar som tillhör SSL har deltaganderätt. Lagen får endast innehålla löpare från samma förening och endast en stäcka per lag får tilldelas en utländsk löpare (se SSL:s direktiv). Deltaganderätt i tävlingen har de löpare som är minst 14 år vid slutet av år 2023 (se direktiv 19.2).  

I R2-klasserna ska tävlanden uppfylla de krav som finns listade i tabellen nedan. Det finns både en undre åldersgräns och en sammanlagd åldersgräns, vilka båda ska uppfyllas för deltaganderätt (SSL grenregel 19.336):

Klass Lägsta tillåtna sammanlagda ålder  En löpares lägsta tillåtna ålder
H35 105 år 35 år
H45 130 år 35 år
H50 150 år 40 år
H55 170 år 45 år
H60 190 år 50 år
H70 210 år 60 år
H75 225 år 70 år
H80 240 år 75 år
D35 105 år 35 år
D45 130 år 35 år
D50 150 år 40 år
D55 170 år 45 år
D60 190 år 50 år
D70 210 år 60 år

Anmälan

Anmälan senast fredagen den 1.9.2023 kl. 24.00 via Irma. Ingen efteranmälan. Anmälan öppnas vecka 26/2023.

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 88,00 €/lag i alla klasser.

Laguppställning och Emit-kort

Laguppställningen och Emit-kortens numror ska meddelas senast lördagen den 9.9.2023 kl. 17.00 via Irma. Ett lag som inte meddelat laguppställningen enligt instruktionerna får inte startlov. Lag som avviker från meddelad laguppställning diskvalificeras i enlighet med SSLs direktiv.

I undantagsfall (t.ex. vid sjukdom, tillhörande läkarintyg kan krävas) kan laguppställningen ändras framtill den 10.9.2023 klo 09:30. Ändringar av detta slag görs via tävlingens infokansli. Diskvalificeringar sköts av tävlingens TA (Jouko Jylhä). Arrangörerna reserverar ett Emit-kort åt de löpare som inte har meddelat sina numror via Irma. En hyresavgift på 10 € debiteras för lånat Emit-kort. Arrangörerna debiterar 90 € för icke återlämnat Emit-kort. Samma Emit-kort får användas endast en gång.

Tävlingsmaterial

Upphämtas från tävlingsinfon (en person/förening). Inga säkerhetsnålar ingår i materialet. 

Vägvisning

Vägvisning till tävlingscentralen från korsningen av Tavastehusvägen och väg 2955, varifrån körtid till tävlingscentralen ca. 5 minuter. Vägvisningen finns på plats söndagen den 10.9.2023 kl. 07.00.

Parkering

Parkering är på 400 meters gångavstånd från tävlingscentralen. Parkeringsavgiften är 5 €/fordon, betalningen sker med kontanter vid tävlingsinfon, ta helst med jämna pengar.Tävlingscentralen

Tävlingscentralen (TC) är vid Hälväläs flygfält i Hollola. Föreningstält samt vindskydd/vimplar är tillåtna på de platser som är avsedda för dem. 

Starter

Första start kl. 11.00, H21 startar kl. 11.00 och D21 kl. 11.50. Resten av klassernas starttider fastställs i tävlingsdirektiven.

Karta

Skalan är 1:10 000 förutom för H/D 45 och äldre, som löper med 1:7 500. Ekvidistansen är 5 meter. Kartan är i plastficka och storleken är A3 i alla klasser. Jarmo Pikkarainen har gjort kartan 2016-2017 och den revideras under 8/2023. 

Terräng

Tävlingsterrängen befinner sig på Salpausselkä-åsen ca. 150 m över havsnivå. Terrängen har formats under istiden och består av gropar och åsar. Jukolakavlen 2018 avgjordes i samma område. Inga åkrar finns i terrängen, som också har fattigt med myrar och skogsvägar.

Dusch och WC

Tvätt med varmt vatten finns vid TC. Tillgång till toaletter finns också i TC.

Restaurang

Varm mat, kaffe och grillkorv serveras i restaurangen på TC.

Inkvartering

Det är förbjudet att övernatta på parkeringsplatsen eller på TC.

Arrangörer

Tävlingsledare Juhani Jaskari, tel. +358 400713600, juhani.a.jaskari@gmail.com
Ledande banläggare Ville Kauppi, tel. +358 407573336
Resultatservice Timo Kokko, tel. +358 50 584 9941
Information Heidi Passila, tel. +358 505858787
Övervakare (SSL/TA) Jouko Jylhä, tel. +358 408366145
Bankontrollant Matti Laitinen, tel. +358 452706235

Tävlingens hemsida: SM-viestit 2023 – Hollolan Urheilijat-46

Varmt välkomna till Hälvälä, Hollola!
Hollolan Urheilijat-46 ry